Programevaluering

Din periode med oppfølging fra fitworks er nå over. Vi håper du har klart å etablere sunne spisevaner som du fortsetter med i lang tid fremover!

Nå er det tid for å evaluere hva du har oppnådd i forhold til status da du startet på programmet. Finn frem målebånd eller gå på vekten!

For at vi skal kunne forbedre våre programmer håper vi at du vil gi oss din tilbakemelding - vi lytter og lærer. Tusen takk for hjelpen!

 


Ditt navn (frivillig):

Kundenummer (frivillig):


Alt i alt - hvor tilfreds er du med din utvikling, i forhold til målet du hadde da du startet programmet; øke vekt/redusere vekt/riktigere kosthold? (Velg karakter på en skala fra 1 til 5)

Dersom du vil fortelle oss det - hvor stor endring (antall kilo opp eller ned, evt. antall centimeter endring i livvidde) har du fått i løpet av programperioden?

Alt i alt - hvor tilfreds er du med oppfølgingen/tekstmeldingene du har mottatt gjennom hele programperioden?
(Velg karakter på en skala fra 1 til 5)G
i oss gjerne ytterligere tilbakemelding på oppfølgingen/meldingene:


Alt i alt - hvor tilfreds er du med kostholdsplanen du fikk fra fitworks?
(Velg karakter på en skala fra 1 til 5)G
i oss gjerne ytterligere tilbakemelding på kostholdsplanen:

I hvor stor grad vil du si at du har klart å følge kostholdsplanen og rådene i meldingene du har fått?
(Velg karakter på en skala fra 1 til 5, der 1 betyr "i svært liten grad", og 5 "i svært stor grad")Eventuell kommentar:

Vil du anbefale fitworks til venner, familie eller kolleger? (Velg karakter på en skala fra 1 til 5, der 1 er "svært lite sannsynlig" og 5 "svært sann-synlig")

Kan vi få lov til å ta kontakt med deg ved en senere anledning (for eksempel ved vervekampanjer eller nye tilbud)? (Du kan selvsagt når som helst be om å bli fjernet fra en slik kontaktliste)

Har du en kommentar eller tilbakemelding som ikke passer til noen av spørsmålene over, vil vi gjerne høre hva du har på hjertet! Skriv her: